2014 april - Mijn meester

Museum Mohlmann - 6 april 2014 t/m 6 juli 2014


87 Hedendaagse kunstenaars maken werken van hun artistieke voorbeeld.

Allen hebben één of meer werkstukken gemaakt, die zich verhouden tot een door hen bewonderd kunstwerk of kunstenaar. Dat kan een oude meester zijn, maar ook een recent meester. Om het verband tussen beiden duidelijk te maken zijn naast de kunstwerken ook de ‘bronnen’ opgehangen.


Mijn bijdrage is een portret van Ben van Voorn. Een kleine hommage aan de man die van grote invloed is geweest op mijn doen en laten op het kunstenaarspad.


Voor meer informatie: klik hier